Available courses

Voor dit onderdeel schrijf je verslag van de maatschappelijke & individuele invloed van Informatica. Dit verslag sluit aan bij keuzethema 7 'Maatschappelijke en individuele invloed van informatica' van het nieuwe examenprogramma Informatica.

De opbouw van het verslag ziet er als volgt uit:

  • Inleiding
  • Kern
  • Slot

In de inleiding beschrijf je een probleem- of vraagstelling en in de kern geef je een antwoord op deze stelling. Je conclusie vind je in het slot van het verslag. Dit verslag bestaat uit 1 A4 en telt zo'n 250 woorden.


De 4 tekstniveau's waarop gelet wordt, zijn:

  1. Inhoud
  2. Structuur -> Alinea is bouwsteen
  3. Formulering -> Formeel schrijven
  4. Correctheid

Programmeren met LeJOS (Lego Mindstorms EV3)

Technische automatisering met Arduino